COUNTER-STRIKE


http://YourGen.com/ - Text Generator
Text Generator - Digital Text - Counters [USADoll@r$]{†KONST4NT!N3†}

CHAT

K@CO

AIM SN: KACO
My status

NOVINKY

NO DNE SOM KUS UPRAVOVAL WEB NO POZRITE SA SAMI A ZAHLASUJTE V AVNKETÁCH DIK

Radio

.:AMX PRÍKAZY:.

amx_kick [meno_hráča] - vyhodí hráča podla nicku/userid
amx_ban <čas> [meno_hráča] - zabanuje hráča podla nicku/userid - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban
amx_addban <čas> [meno_hráča] - pridá ban hráča podla authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban
amx_addban - odbanuje hráča podle authid/IP adresy
amx_slay [meno_hráča] - zabije hráča (nick/userid)
amx_slap [damage] [meno_hráča] - prepleskne hráča (nick/userid) s damage 0-100 HP
amx_leave [tag1] [tag2] - vyhody zo servera hráča ktorí nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom
amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who - vypíše zoznam hráčou na serveru
amx_cvar [hodnota] - změní alebo vypíše hodnotu zadaného cvar
amx_map - zmení mapu
amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súbora
amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli serveru
amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy
amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly
amx_say - pošle spravu všetkým hráčom do normálneho chatu
amx_chat - pošle spravu všetkým adminom do normálneho chatu
amx_psay - pošle sukromnu spravu hráčovi nick/userid do normálneho chatu
amx_tsay - pošle farebnú spravu všetkým hráčom . Ukaze ju v ľavo
amx_csay - pošle farebnú centrovanú (nad cross) spravu všetkým hráčom
amx_votemap [meno_mapy2] [meno_mapy3] - zahájí votovanie výberu mapy
amx_votekick - zahájí votovanie vyhodenie hráča
amx_voteban - zahájí votovanie zabanovanie hráča
amx_vote - zahájí votovanie na zadanu otázku
amx_cancelvote - zruší posledne probiehajuce votovanie
say /hp - zobrazí informacie o tom kto ta zabil
say /statsme - zobrazí tvoju statistiku
say /stats - zobrazí statistiku ostatních hráčou
say /top15 - zobrazí statistiku 15 najlepších hráčou na serveri
say /rank - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej statistike na serveri)
say nextmap - vypíše následujúcu mapu mapcyklu
say timeleft - vypíše ostavajúci čas do zmeny mapy
say thetime - vypíše aktualny čas
amxmodmenu - zobrazí hlavne AMX Mod X menu
amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu
amx_mapmenu - zobrazí menu pre zmenu mapy
amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie map
amx_kickmenu - zobrazí kick menu
amx_banmenu - zobrazí ban menu
amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovánie hráčou medzi T a CT týmom
amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských príkazou
amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázáne(povolení) zbrane
amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spuštanie a pauzovánie pluginou
amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguraciu statistik
amx_help - zobrazí všetky povolene príkazy

 

ĎAKUJEM VÁM ZA NÁŠTEVU A PRÍDŤE AJ NABUDÚCE:)